fbpx
Sklep

Podczas lakierowania drewna i drewnopochodnych produktów wady lakiernicze powstają przez różne czynniki. Wśród przyczyn znajdziemy zły dobór rozcieńczalnika, jego zła jakość, nieodpowiednia temperatura, nieodpowiednia wilgotność i wiele innych. Jedynym sposobem, aby na trwałe pozbyć się występowania wad jest usunięcie ich przyczyn w procesie lakierowania. Dlatego opiszemy kilka, najczęściej występujących wad lakierniczych.

 

Dlaczego one występują?

Przez: świadome lub nieświadome działanie (czynnik ludzki), zmienne warunki otoczenia, dostawca (nieodpowiedni produkt wysłany), wada produktu (producent).

 

Kratery

Kratery są to wgłębienia o średnicy 0.5 do 3 mm. Mają formę płytkich wgłębień na zewnętrznej powłoce lub sięgają przez wszystkie warstwy.

Przyczyny

Usunięcie przyczyny

W materiale wykończeniowym znajduje się olej, silikon lub woda

Sprawdź możliwe źródła zabrudzenia (uszczelki, czystość rąk, sprzężone powietrze, pojemniki itp.)

Zbytnia porowatość obrabianej powierzchni

Wyszlifuj i zastosuj podłoże izolujące

Nieprawidłowa lepkość materiału wykończeniowego

Sprawdź lepkość materiału wykończeniowego

Nieprawidłowo dobrany rozcieńczalnik

Zastosuj wolniej działający rozcieńczalnik

 

Skórka pomarańczy

Jest to wada, które wygląda jak skórka pomarańczy. Aby ją naprawić należy zeszlifować powierzchnię i pokryć cienką warstwą lakieru ponownie.

Przyczyny

Usunięcie przyczyny

Zastosowanie nieodpowiedniego rozcieńczalnika lub za małej ilości

Dodanie niezbędnej ilości, a w razie potrzeby można zastosować wolniejszy

Za duża różnica temperatur pomiędzy materiałem wykończeniowym i powierzchnią

Sprawdź i w razie konieczności wyreguluj temperaturę materiału wykończeniowego i obrabianej powierzchni

Nieprawidłowo ustawione ciśnienie lub odległość rozpylania

Wyreguluj urządzenie natryskowe i stosuj właściwe metody pracy

Za duża cyrkulacja powietrza w strefie natrysku lub suszenia

Sprawdź i wyreguluj

Za niska względna wilgotność powietrza

Należy zwiększyć wilgotność w pomieszczeniu

 

Igiełkowanie

Igiełkowanie to wada lakiernicza w postaci małych wgłębień, dziurek powstających w wyniku odparowania substancji lotnych np. rozcieńczalników

Przyczyny

Usunięcie przyczyny

Nieodpowiedni użyty rozcieńczalnik lub utwardzacz

Używaj rozcieńczalników i utwardzaczy dedykowanych do wyrobu

Zła jakość rozcieńczalnika

Stosuj produkty dobrej jakości

Niedoschnięta poprzednia warstwa lakieru

Zwiększ czas schnięcia

Za wysoka temperatura otoczenia

Zapewnij odpowiednie warunki

 

Złe schnięcie

Przyczyny

Usunięcie przyczyny

Niecałkowite wyschnięcie z powodu za niskiej temperatury suszenie lub zbytniej szybkości taśmy transportowej

Sprawdź temperaturę i czas schnięcia. Spróbuj innej temperatury suszenia. Dodatkowo zwróć uwagę na temperaturę obrabianej powierzchni, wymianę i cyrkulację powietrza. Niska temperatura zwiększa czas schnięcia, a powolna wymiana powietrza zapobiega wymianie ciepła i wyparowywaniu rozcieńczalnika.

Dodana niewłaściwa ilość utwardzacza

Sprawdź, czy ilość utwardzacza jest prawidłowa

 

Nieodpowiednie krycie

Przyczyny

Usunięcie przyczyny

Nałożony materiał wykończeniowy jest znacznie ciemniejszy lub jaśniejszy od podłoża

Stosuj lakiery podkładowe i nawierzchniowe podobnego koloru

Dodano za dużo rozcieńczalnika

Dodać do mieszanki roboczej świeży, nie rozcieńczony lakier

Zastosowano rozcieńczalnik o zbyt niskiej lotności lub temperatura powierzchni jest za wysoka, wskutek czego materiał wykończeniowy zbyt długo pozostaje rzadki

Stosuj rozcieńczalnik o wyższej lotności i sprawdź temperaturę powierzchni

Nieprawidłowy strumień rozpylania

Wyreguluj strumień rozpylania

Za cienka warstwa materiału wykończeniowego

Nałóż większą ilość materiału wykończeniowego

Mieszanka robocza źle wymieszana, wskutek czego pigment pozostał na dnie

Dokładnie wymieszaj mieszankę roboczą, tak ,aby pigment był równomiernie rozłożony

 

Zabrudzenia powierzchni

Przyczyny

Usunięcie przyczyny

Cząsteczki kurzu na powierzchni

Sprawdź wymianę i oczyszczanie powietrza w pomieszczeniach produkcyjnych.

Suche resztki w przewodach rozpuściły się w nowej mieszance roboczej.

Dokładnie wyczyść urządzenie lakiernicze za pomocą rozcieńczalnika, W razie konieczności zamień przewody na nowe

 

Niewłaściwe rozpływanie się

Przyczyny

Usunięcie przyczyny

Zastosowanie nieodpowiedniego rozcieńczalnika lub za małej ilości

Zastosuj wymaganą ilość rozcieńczalnika. W razie konieczności stosuj wolniejszy

Materiał wykończeniowy nałożono zbyt cienką warstwą

Nałóż większą ilość materiału wykończeniowego

Złe przygotowanie podłoża do obróbki

Przeprowadź dokładniejsze szlifowanie i gruntowanie podłoża

 

Aby naprawić wymienione wady lakiernicze należy zeszlifować, odpylić i oczyścić, a następnie pokryć jeszcze raz lakierem podkładowym lub nawierzchniowym na powierzchnię, na której pracujemy. Proces naprawy , ilość warstw i czynności będzie ściśle uzależniony od efektu jaki ostatecznie chcemy osiągnąć.

Czasami trzeba będzie powtórzyć tą czynność dwukrotnie lub trzykrotnie. Ostatecznie pokrywamy ponownie lakierem nawierzchniowym w zależności od wykańczanej powierzchni.

W celu zamówienia produktów lakierniczych zapraszamy do odwiedzenia naszej oferty wysokiej jakości produktów: https://cdw.net.pl/systemy-lakiernicze/

 

%d bloggers like this: