fbpx

Podczas lakierowania drewna i drewnopochodnych produktów wady lakiernicze powstają przez różne czynniki. Wśród przyczyn znajdziemy zły dobór rozcieńczalnika, jego zła jakość, nieodpowiednia temperatura, nieodpowiednia wilgotność i wiele innych. Jedynym sposobem, aby na trwałe pozbyć się występowania wad jest usunięcie ich przyczyn w procesie lakierowania. Dlatego opiszemy kilka, najczęściej występujących wad lakierniczych.

Dlaczego one występują?

Przez: świadome lub nieświadome działanie (czynnik ludzki), zmienne warunki otoczenia, dostawca (nieodpowiedni produkt wysłany), wada produktu (producent).

Kratery

Kratery są to wgłębienia o średnicy 0.5 do 3 mm. Mają formę płytkich wgłębień na zewnętrznej powłoce lub sięgają przez wszystkie warstwy.

Przyczyny Usunięcie przyczyny
W materiale wykończeniowym znajduje się olej, silikon lub woda Sprawdź możliwe źródła zabrudzenia (uszczelki, czystość rąk, sprzężone powietrze, pojemniki itp.)
Zbytnia porowatość obrabianej powierzchni Wyszlifuj i zastosuj podłoże izolujące
Nieprawidłowa lepkość materiału wykończeniowego Sprawdź lepkość materiału wykończeniowego
Nieprawidłowo dobrany rozcieńczalnik Zastosuj wolniej działający rozcieńczalnik

Skórka pomarańczy

Jest to wada, które wygląda jak skórka pomarańczy. Aby ją naprawić należy zeszlifować powierzchnię i pokryć cienką warstwą lakieru ponownie.

Przyczyny Usunięcie przyczyny
Zastosowanie nieodpowiedniego rozcieńczalnika lub za małej ilości Dodanie niezbędnej ilości, a w razie potrzeby można zastosować wolniejszy
Za duża różnica temperatur pomiędzy materiałem wykończeniowym i powierzchnią Sprawdź i w razie konieczności wyreguluj temperaturę materiału wykończeniowego i obrabianej powierzchni
Nieprawidłowo ustawione ciśnienie lub odległość rozpylania Wyreguluj urządzenie natryskowe i stosuj właściwe metody pracy
Za duża cyrkulacja powietrza w strefie natrysku lub suszenia Sprawdź i wyreguluj
Za niska względna wilgotność powietrza Należy zwiększyć wilgotność w pomieszczeniu

Igiełkowanie

Igiełkowanie to wada lakiernicza w postaci małych wgłębień, dziurek powstających w wyniku odparowania substancji lotnych np. rozcieńczalników

Przyczyny Usunięcie przyczyny
Nieodpowiedni użyty rozcieńczalnik lub utwardzacz Używaj rozcieńczalników i utwardzaczy dedykowanych do wyrobu
Zła jakość rozcieńczalnika Stosuj produkty dobrej jakości
Niedoschnięta poprzednia warstwa lakieru Zwiększ czas schnięcia
Za wysoka temperatura otoczenia Zapewnij odpowiednie warunki

Złe schnięcie

Przyczyny Usunięcie przyczyny
Niecałkowite wyschnięcie z powodu za niskiej temperatury suszenie lub zbytniej szybkości taśmy transportowej Sprawdź temperaturę i czas schnięcia. Spróbuj innej temperatury suszenia. Dodatkowo zwróć uwagę na temperaturę obrabianej powierzchni, wymianę i cyrkulację powietrza. Niska temperatura zwiększa czas schnięcia, a powolna wymiana powietrza zapobiega wymianie ciepła i wyparowywaniu rozcieńczalnika.
Dodana niewłaściwa ilość utwardzacza Sprawdź, czy ilość utwardzacza jest prawidłowa

Nieodpowiednie krycie

Przyczyny Usunięcie przyczyny
Nałożony materiał wykończeniowy jest znacznie ciemniejszy lub jaśniejszy od podłoża Stosuj lakiery podkładowe i nawierzchniowe podobnego koloru
Dodano za dużo rozcieńczalnika Dodać do mieszanki roboczej świeży, nie rozcieńczony lakier
Zastosowano rozcieńczalnik o zbyt niskiej lotności lub temperatura powierzchni jest za wysoka, wskutek czego materiał wykończeniowy zbyt długo pozostaje rzadki Stosuj rozcieńczalnik o wyższej lotności i sprawdź temperaturę powierzchni
Nieprawidłowy strumień rozpylania Wyreguluj strumień rozpylania
Za cienka warstwa materiału wykończeniowego Nałóż większą ilość materiału wykończeniowego
Mieszanka robocza źle wymieszana, wskutek czego pigment pozostał na dnie Dokładnie wymieszaj mieszankę roboczą, tak ,aby pigment był równomiernie rozłożony

Zabrudzenia powierzchni

Przyczyny Usunięcie przyczyny
Cząsteczki kurzu na powierzchni Sprawdź wymianę i oczyszczanie powietrza w pomieszczeniach produkcyjnych.
Suche resztki w przewodach rozpuściły się w nowej mieszance roboczej. Dokładnie wyczyść urządzenie lakiernicze za pomocą rozcieńczalnika, W razie konieczności zamień przewody na nowe

Niewłaściwe rozpływanie się

Przyczyny Usunięcie przyczyny
Zastosowanie nieodpowiedniego rozcieńczalnika lub za małej ilości Zastosuj wymaganą ilość rozcieńczalnika. W razie konieczności stosuj wolniejszy
Materiał wykończeniowy nałożono zbyt cienką warstwą Nałóż większą ilość materiału wykończeniowego
Złe przygotowanie podłoża do obróbki Przeprowadź dokładniejsze szlifowanie i gruntowanie podłoża

Aby naprawić wymienione wady lakiernicze należy zeszlifować, odpylić i oczyścić, a następnie pokryć jeszcze raz lakierem podkładowym lub nawierzchniowym na powierzchnię, na której pracujemy. Proces naprawy , ilość warstw i czynności będzie ściśle uzależniony od efektu jaki ostatecznie chcemy osiągnąć.

Czasami trzeba będzie powtórzyć tą czynność dwukrotnie lub trzykrotnie. Ostatecznie pokrywamy ponownie lakierem nawierzchniowym w zależności od wykańczanej powierzchni.

W celu zamówienia produktów lakierniczych zapraszamy do odwiedzenia naszej oferty wysokiej jakości produktów: https://cdw.net.pl/systemy-lakiernicze/