fbpx

Kleje stolarskie

Kleje stolarskie są używane do łączenia dwóch elementów drewnianych lub drewnopochodnych zamiast wkrętów, kołków itp. Pozwalają na trwałe połączenie dwóch elementów, ale muszą zostać dobrze dobrane pod ich zastosowanie. Dlatego wśród nich znajdziemy różne, które można podzielić na kategorie.

Tworząca się spoina klejowa pomiędzy materiałami klejonymi posiada różne właściwości w zależności od stosowanego kleju. Dlatego każde warunki wymagają specyficznych rozwiązań i odporności na nie.

Wymagania dla tworzonej spoiny klejowej

Na zewnątrz budynku• Pogoda – i odporność na temperaturę Pogoda – i odporność na gotowanie

Na zewnątrz budynku pod dachem, osłonięte• wilgoć i ograniczone odporność na warunki atmosferyczne

Wewnątrz budynku, wilgotne pomieszczenie odporny na działanie wody zimnej

Wewnątrz, inne Odporny na wilgotność powietrza

Podział klejów ze względu na ich właściwości fizyczno-chemiczne:

Termoutwardzone

Nie
poddają
 się działaniu wysokiej
temperatury. Łączą się fizycznie.

Termoplastyczne

Wysoka
temperatura rzędu 90-95 uszkodzi spoiwo.

 Podział
ze względu na D-normy

Charakterystyka
klejów stosowanych najczęściej:

 

UF
– Kleje mocznikowe

 

 

MUF
– Kleje melaminowe

 

 

EPI
– Emulsja polimerowa

 

 

PVAc

 

 
Kleje
kontaktowe
 
 
Używane do klejenia laminatów HPL, folii, laminatów metalowych do płyty wiórowej. Ponadto wykorzystywać można je do klejenia wielu innych materiałów jak na przykład: gumy, twarde plastiki, skóry, twardego poliuretanu lub piany fenolowej. W przypadku materiałów trudnych do klejenia zaleca się wcześniejsze przeprowadzenie testów. Nie wymagają niczego specjalnego do użytku.