<php get_bloginfo('name'); ?>

Formatką nazywamy dociętą do zamówionego wymiaru płytę meblową.