<php get_bloginfo('name'); ?>

Tak, istnieje możliwość dowozu towaru. Usługa transportu nie zawiera w sobie rozładunku czy wnoszenia towaru.