<php get_bloginfo('name'); ?>

Ze względów technologicznych nie jesteśmy w stanie okleić formatki węższej niż 85mm.