<php get_bloginfo('name'); ?>

W naszej ofercie posiadamy sklejki liściaste. Głównie są to sklejki topolowe lekkie i brzozowe wodoodporne. Sklejki topolowe są znacząco lżejsze niż brzozowe – metr sześcienny sklejki lekkiej topolowej waży około 420kg a brzozowej wodoodpornej około 650kg.
W ofercie posiadamy też ultralekką sklejkę szkutnicza której m3 waży jedyne 350kg!
Przy zakupie proszę zwrócić uwagę na klasę sklejki. W ofercie posiadamy sklejki o klasach: 1 / 2 , 2 / 2 i 2 / 3.
Klasa pierwsza jest najładniejsza – posiada najmniejszą ilość widocznych sęków i przebarwień.
W drugiej klasie mogą zdarzyć się przebarwienia i wstawki zakrywające wypadnięte sęki
Klasa trzecia może posiadać najwięcej wad spośród przez nas sklejek – poza przebarwieniami i wstawkami zdarzyć się mogą przeszpachlowania i inne nieestetyczne elementy – stosowana głównie w miejscach niewidocznych, na konstrukcje etc.