Kleje AkzoNobel w procesie klejenia deski podłogowej

System klejenia warstwowej deski podłogowej klejami polioctanovinylowymi PVAC D3.

Opis problemu i zarys sytuacyjny:

Klient w swoim zakładzie produkuje wielowarstwową deskę podłogową dębową klejoną z warstwy zewnętrznej z obłogu drewna dębowego i sklejki liściastej przystosowaną na ogrzewanie podłogowe.

Ze względu na proces technologiczny klient poszukiwał kleju o jak najdłuższym czasie otwartym i o podwyższonej odporności na temperaturę.

W zakładzie klienta proces klejenia realizowany jest w prasie półkowej - na zimno.

W tradycyjnych klejach przy wyższych temperaturach następowało uplastycznienie spoiny i deska podłogowa sklejona takim klejem nie nadawała się pod ogrzewanie podłogowe.

Zaproponowane rozwiązania klej biały AkzoNobel:

Zaproponowany został przez naszego specjalistę klej biały AkzoNobel o wydłużonym czasie otwartym i spełniający normę WATT 91 - czyli klej jest odporny na wysokie temperatury.

Ww. klej standardowo jest klejem o klasie D3, lecz poprzez dodanie pięciu części wagowo utwardzacza możemy uzyskać z niego klej o klasie D4. Dzięki temu możemy korzystać z jednego kleju do różnych zastosowań.

Klient samodzielnie przeprowadził testy wielu konkurencyjnych rozwiązań i tylko nasz klej spełnił jego wymagania. Klient zauważył szybkie i mocne wiązanie początkowe a deska podłogowa nie rozwarstwia się nawet przy podaniu wyższych temperatur niż są stosowane standardowo w systemach ogrzewania podłogowego. Klej równolegle wykazuje się dobrym zachowaniem przy wahaniach wilgotności, spoina nie traci swojej jakości

Wadą powyższego rozwiązania jest dość wysoka cena, lecz z ceną idzie jakość.

przemysłowe kleje, impregnat do drewna poznań, dostawca kleju do drewna, hurtownia lakierów do drewna, blaty egger, blaty kompaktowe, katalog egger, usługi stolarskie
CDW Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 5, 62-300 Psary Małe
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000202886; NIP 789-161-28-42; REGON 634570880, BDO 000091854; kapitał zakładowy: 51 000,00 PLN
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram