Klejenie elementów drewnianych o podwyższonej wilgotności

Od kilku lat na rynku panuje tendencja produkowania kantówek z drewna nie do końca wysuszonego – z drewna o wilgotności 12-14%. Podyktowane jest to szukaniem oszczędności na każdym etapie produkcji. Z tego powodu producenci często mierzą się z problemem nieprawidłowej spoiny klejowej. Kleje dwuskładnikowe EPI są remedium na te bolączki i producenci coraz częściej przechodzą na ten system.

Najczęściej stosowanymi klejami przy produkcji kantówek okiennych i drzwiowych z drewna sosnowego są kleje tzw. białe, lecz przy wyższych wilgotnościach drewna (powyżej 12%) następuje rozklejenie lamel w kantówkach.

Ze względu na proces technologiczny klient potrzebował kleju do drewna wilgotnego o długim czasie żywotności mieszanki i o długim czasie otwartym. Zaproponowany został klej dwuskładnikowy EPI (Emulsja polimerowoizocjanianowa) marki AkzoNobel. Czas żywotności mieszanki w tym konkretnym przypadku wynosił ponad 2 godziny a czas otwarty około 14 minut.

W trakcie przeprowadzonych testów okazało się że czasy te są całkowicie wystarczające. W trakcie testów wytrzymałościowych nie odnotowaliśmy żadnych odchyleń od normy, rozklejania się elementów czy pękania spoiny klejowej.

Klej dwuskładnikowy EPI sprawdza się bardzo dobrze w środkowej warstwie przy zażywiczonych elementach co często jest problemem przy stosowaniu innych klejów do drewna. Warstwa żywicy często negatywnie wpływa na spoinę klejową. W tym przypadku nie zaobserwowaliśmy pogorszenia się siły wiązania.

Dzięki długiemu czasowi otwartemu tego produktu możemy jednocześnie pokryć dużą partię elementów przed włożeniem do prasy a mimo to czas klejenia pozostaje taki sam a nawet krótszy niż przy stosowaniu klejów do drewna PVAc.

Ze względu na dobrze prosperującą współpracę zdecydowaliśmy się zamontować u klienta gratisowo mieszalnik do klejów dwuskładnikowych EPI dzięki czemu skróciliśmy czas przygotowania mieszanki.

Dzięki powyższym zaletom znacznie usprawniliśmy proces technologiczny a jednocześnie klient notuje znacznie mniej reklamacji przez rozklejające się elementy.

CDW Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 5, 62-300
Psary Małe
NIP: 789-161-28-42
REGON: 634570880
KRS: 0000202886
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram