Klejenie elementów drewnianych o podwyższonej wilgotności

Od kilku lat na rynku panuje tendencja produkowania kantówek z drewna nie do końca wysuszonego – z drewna o wilgotności 12-14%. Podyktowane jest to szukaniem oszczędności na każdym etapie produkcji. Z tego powodu producenci często mierzą się z problemem nieprawidłowej spoiny klejowej. Kleje dwuskładnikowe EPI są remedium na te bolączki i producenci coraz częściej przechodzą na ten system.

Najczęściej stosowanymi klejami przy produkcji kantówek okiennych i drzwiowych z drewna sosnowego są kleje tzw. białe, lecz przy wyższych wilgotnościach drewna (powyżej 12%) następuje rozklejenie lamel w kantówkach.

Klej dwuskładnikowy EPI marki AkzoNobel

Ze względu na proces technologiczny klient potrzebował kleju do drewna o długim czasie żywotności mieszanki i o długim czasie otwartym. Zaproponowany został klej dwuskładnikowy EPI (Emulsja polimerowoizocjanianowa) marki AkzoNobel. Czas żywotności mieszanki w tym konkretnym przypadku wynosił ponad 2 godziny a czas otwarty około 14 minut.

W trakcie przeprowadzonych testów okazało się że czasy te są całkowicie wystarczające. W trakcie testów wytrzymałościowych nie odnotowaliśmy żadnych odchyleń od normy, rozklejania się elementów czy pękania spoiny klejowej.

Klej dwuskładnikowy EPI sprawdza się bardzo dobrze w środkowej warstwie przy zażywiczonych elementach co często jest problemem przy stosowaniu innych klejów do drewna. Warstwa żywicy często negatywnie wpływa na spoinę klejową. W tym przypadku nie zaobserwowaliśmy pogorszenia się siły wiązania.

Dzięki długiemu czasowi otwartemu tego produktu możemy jednocześnie pokryć dużą partię elementów przed włożeniem do prasy a mimo to czas klejenia pozostaje taki sam a nawet krótszy niż przy stosowaniu klejów do drewna PVAc.

Ze względu na dobrze prosperującą współpracę zdecydowaliśmy się zamontować u klienta gratisowo mieszalnik do klejów dwuskładnikowych EPI dzięki czemu skróciliśmy czas przygotowania mieszanki.

Dzięki powyższym zaletom znacznie usprawniliśmy proces technologiczny a jednocześnie klient notuje znacznie mniej reklamacji przez rozklejające się elementy.

przemysłowe kleje, impregnat do drewna poznań, dostawca kleju do drewna, hurtownia lakierów do drewna, blaty egger, blaty kompaktowe, katalog egger, usługi stolarskie
CDW Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 5, 62-300 Psary Małe
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000202886; NIP 789-161-28-42; REGON 634570880, BDO 000091854; kapitał zakładowy: 51 000,00 PLN
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram