<php get_bloginfo('name'); ?>

W roku 2006 powołane do życia zostało Centrum Stolarskie…