Jak optymalizować produkcję na prasach W.Cz/HF ?

W naszej codziennej pracy coraz częściej spotykamy się z prasami W.Cz/HF, które w porównaniu z prasami podgrzewanymi tradycyjnie, posiadają wiele zalet.

W prasach wysokiej częstotliwości poza odpowiednim naciskiem materiał poddawany jest działaniu prądu elektrycznego o wysokiej częstotliwości. Prąd podawany jest na półki prasy i w trakcie prasowania elementów spoina klejowa zostaje ogrzana wskutek jego przepływu.

Dzięki temu, że energia podawana jest bezpośrednio do spoiny, nie ma potrzeby wygrzewania całego wsadu, co często jest bardzo czasochłonne ze względu na termoizolacyjne właściwości drewna.
Dzięki temu, że pod wpływem przepływu prądu o wysokiej częstotliwości podgrzewana jest tylko spoina klejowa eliminujemy ryzyko zbytniego wysuszenia klejonego materiału – co często dzieje się w tradycyjnych prasach o podgrzewanych półkach. Wilgotność materiału jest często kluczowa dla finalnego efektu i zbyt mocne przegrzanie materiału może nieść za sobą takie problemy jak pękanie drewna czy powstawanie niekontrolowanych naprężeń w materiale.

Klej mocznikowy AkzoNobel do prasy W-CZ, HF

Zastosowanie prasy W.CZ równolegle znacząco skraca czas sklejania. Przy klejeniu grubych materiałów czas prasowania do osiągnięcia odpowiedniej temperatury spoiny klejowej na konwencjonalnych prasach potrafi często wynosić nawet 2 godziny. Zastosowanie prasy wysokiej częstotliwości w połączeniu z odpowiednio dobranym przez naszych specjalistów klejem mocznikowym firmy AkzoNobel potrafi ten czas skrócić nawet do kilku minut! Mając większą kontrolę nad procesem produkcyjnym niwelujemy ilość reklamacji i odpadów materiału powstałego przy nieprawidłowym sklejeniu. Ponieważ prasa często jest „wąskim gardłem” dla działania całej linii produkcyjnej, usprawnienie w tym elemencie znacząco optymalizuje wydajność całej linii produkcyjnej.

Dodatkowym atutem stosowania kleju mocznikowego właśnie AkzoNobel na prasach wysokiej częstotliwości jest możliwość natychmiastowej obróbki elementów wyciągniętych z prasy bez potrzeby sezonowania przed dalszą obróbką. Ponadto spoina klejowa charakteryzuje się bardzo wysoką siłą wiązania i odpornością na wodę – jest to wiązanie chemiczne klejonych materiałów a nie tylko fizyczne. Przy próbach złamania tak sklejonych materiałów pęknięcie nie ma prawa powstać na spoinie klejowej.

Podsumowując, sam zakup kleju to nie wszystko. Należy prawidłowo dobrać proces technologiczny, aby jakość produktu była na najwyższym poziomie. Nasi specjaliści często spotykają się z sytuacją, że klienci stosują kleje, które tylko na pierwszy rzut oka spełniają oczekiwania. Jednakże po analizie procesu technologicznego w połączeniu z wnikliwą analizą potrzeb okazuje się, że można wprowadzić wiele pozytywnych zmian. Nasi specjaliści optymalizują cały proces i proponują takie produkty, aby klient otrzymywał jak najwięcej korzyści.

Nasza praca polega przede wszystkim na przeanalizowaniu całego procesu klejenia i wyciągnięciu z tego wniosków, które umożliwią nam optymalizację całości procesu.

Nie chodzi tutaj o sam klej czy proporcje. Nasza praca to również zbadanie klejonych materiałów, sprawdzenia w jakich warunkach są one przechowywane w jakiej temperaturze przy jakiej wilgotności powietrza. Wszystko to ma wpływ na efekt końcowy. Zbyt wilgotne czy zbyt zimne drewno znacząco pogarsza jakość spoiny klejowej. Istotne jest również odpowiednie przygotowanie klejonych materiałów. Płaszczyzny, na które będzie nakładany klej muszą być prawidłowo wyprowadzone tak aby powierzchnia klejona była równa i właściwie przylegała do drugiego elementu.

Nasi specjaliści dogłębnie analizują proces produkcyjny firmy, między innymi stosowane materiały, zachodzące procesy. Właściwa analiza pozwala odpowiednio dobrać przez nas parametry i proces klejenia tak aby klejenie materiałów było najbardziej opłacalne i trwałe. Znając materiały na jakich pracuje klient, czas suszenia i wilgotność materiału, jesteśmy w stanie dobrać odpowiedni system klejowy, tak aby zoptymalizować proces technologiczny do panujących realiów w firmie. Czyli przede wszystkim zwiększyć wydajność produkcji.

Podsumowując, dzięki pracy naszych specjalistów współpracujące z nami zakłady optymalizują procesy technologiczne, oszczędzają czas, eliminują powstawanie błędów i niwelują odpady powstające przy produkcji. Wszystko to przekłada się bezpośrednio na większe zyski i zadowolenie naszych kontrahentów.


Autor: Waldemar Lewandowski

przemysłowe kleje, impregnat do drewna poznań, dostawca kleju do drewna, hurtownia lakierów do drewna, blaty egger, blaty kompaktowe, katalog egger, usługi stolarskie
CDW Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 5, 62-300 Psary Małe
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000202886; NIP 789-161-28-42; REGON 634570880, BDO 000091854; kapitał zakładowy: 51 000,00 PLN
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram